شهید قاسم افضلی یزدلی

1394/1/20

شهید قاسم افضلی یزدلی

نام : قاسم   نام خانوادگي : افضلی   فرزند : محمّد   تاریخ تولد : 1345/03/01   تاريخ شهادت : 1366/04/03   محلّ شهادت : سردشت   نوع عضويّت و شغل : بسیجی   محلّ دفن : گلزار…

شهید ابراهیم نعل‏ بندى

1391/6/11

شهید ابراهیم نعل‏ بندى

     { نام : ابراهيم      { نام خانوادگى : نعل‏ بندى      { فرزند : حسين      { تاريخ شهادت : 8/4/1366      { محلّ شهادت : غرب سردشت ـ نصر…