شهید جواد ناصحى‏پور

1391/5/21

شهید جواد ناصحى‏پور

     { نام : جواد      { نام خانوادگى : ناصحى‏پور      { فرزند : رضا      { تاريخ شهادت : 20/1/1366      { محلّ شهادت : شلمچه ـ پاسگاه…