شهید عبدالله  غفوره آرانى

1391/4/1

شهید عبدالله غفوره آرانى

     { نام : عبداللّه      { نام خانوادگى : غفوره آرانى      { نام پدر : آقامحمّد      { تاريخ شهادت : 8/9/1357      { محلّ شهادت : آران…

شهید علی محمد عبداللّهى آرانى

1391/4/1

شهید علی محمد عبداللّهى آرانى

  نام : علی محمّد نام خانوادگي : عبدالهی آرانی فرزند : مسلم تاریخ تولّد : 1336/11/01 تاريخ شهادت : 1357/02/19 محلّ شهادت : قم ( درگیری با مأمورین رژیم پهلوی ) نوع عضويّت و شغل : نیروی…

شهید محمدرضا(جواد) عبداللهى آرانى

1391/4/1

شهید محمدرضا(جواد) عبداللهى آرانى

     { نام : محمّدرضا (جواد)      { نام خانوادگى : عبداللهى آرانى      { نام پدر : مسلم      { تاريخ شهادت : 17/6/1357      {مكان‏ شهادت:…