شهید حمید رضا رحمانی نوش آبادی

1391/10/21

شهید حمید رضا رحمانی نوش آبادی

نام: حمیدرضا نام خانوادگي : رحمانی نوش آبادی فرزند : حسن تاريخ شهادت : 1366/4/8 محلّ شهادت : سردشت –عملیات نصر 5 نوع عضويّت و شغل : بسیجی –محصل محلّ دفن : گلزار شهداي امام…

شهید محمد مشرقيان آرانى

1391/5/3

شهید محمد مشرقيان آرانى

     {نام : محمّد      { نام خانوادگى : مشرقيان آرانى      { نام پدر : نوروز      { تاريخ شهادت : 8/4/1366      {محلّ شهادت : منطقه عمليّاتى…

علی اصغر طاهرى آرانى

1391/3/23

علی اصغر طاهرى آرانى

     { نام : على ‏اصغر      { نام خانوادگى : طاهرى آرانى      { فرزند : نعمت‏ اللّه      { تاريخ شهادت : 8/4/1366      { محلّ شهادت…