شهید حسین صیادی نوش آبادی

1391/11/5

شهید حسین صیادی نوش آبادی

نام: حسین نام خانوادگي : صیادی نوش آبادی فرزند : حیدر تاريخ شهادت : 1360/10/5 محلّ شهادت : بستان –عملیات طریق القدس نوع عضويّت و شغل : بسیجی –کارگر  محلّ دفن : گلزار شهداي…

رحمت الله شبانه آرانى

1391/3/22

رحمت الله شبانه آرانى

     { نام : رحمت‏اللّه      { نام خانوادگى : شبانه آرانى      { فرزند عبّاس‏على      { تاريخ شهادت : 8/9/1360      { محلّ شهادت…

شهید علی محمد ابراهیم پور آرانی

1390/9/8

شهید علی محمد ابراهیم پور آرانی

  نام: على محمّد   نام خانوادگى: ابراهيم‏ پور آرانی   فرزند: علی اصغر   تاریخ تولد: 1343/06/20   تاريخ شهادت: 1360/09/01   مکان شهادت: عملیات طریق القدس- بستان   نوع…