شهید ماشاء الله راحمى نوش ‏آبادى

1391/1/12

شهید ماشاء الله راحمى نوش ‏آبادى

     {نام : ماشاءاللّه‏      { نام خانوادگى : راحمى نوش ‏آبادى      { نام پدر : اكبر      { تاريخ شهادت : 19/12/1359      { مكان شهادت…