شهید عباس فخراییان

1391/11/5

شهید عباس فخراییان

نام: عباس نام خانوادگي : فخراییان فرزند : اسماعیل تاريخ شهادت : 1360/6/23 محلّ شهادت : ارتفاعات بازی دراز ( سرپل ذهاب ) نوع عضويّت و شغل : بسیجی –دانش آموز محلّ دفن : گلزار شهداي…

شهید محمّد داروغه

1390/12/22

شهید محمّد داروغه

     {نام : محمّد      { نام خانوادگى : داروغه آرانى      { فرزند : على ‏اصغر      { تاريخ شهادت : 22/6/1360      { محلّ شهادت : بازى…

شهید حسن خادم‏پور آرانى

1390/11/4

شهید حسن خادم‏پور آرانى

     {نام : حسن      { نام خانوادگى : خادم‏پور آرانى      { نام پدر : حسينعلى      { تاريخ شهادت : 22/9/1359       {مكان شهادت : منطقه‏…