شهید علی اکبر غيرتى آرانى

1391/4/1

شهید علی اکبر غيرتى آرانى

     { نام : على ‏اكبر      { نام خانوادگى : غيرتى آرانى      { فرزند : آقامحمّد      { تاريخ شهادت : 22/9/1360      { محلّ شهادت : گيلان…

شهید رجبعلی حمزه‏اى

1390/11/4

شهید رجبعلی حمزه‏اى

  نام : رجبعلی  نام خانوادگي : حمزه ای بیدگلی فرزند : عبّاس تاریخ تولّد : 1344/04/01 تاريخ شهادت : 1360/09/29 محلّ شهادت : گیلانغرب – عملیات مطلع الفجر نوع عضويّت و شغل : بسیجی…