شهید احمد ميرزازاده آراني

1391/11/30

شهید احمد ميرزازاده آراني

نام: احمد نام خانوادگي : ميرزازاده آراني فرزند : حيدر علي تاريخ شهادت : 1364/12/10 محلّ شهادت : فاو –عملیات والفجر 8 نوع عضويّت و شغل : سرباز سپاه محلّ دفن :گلزار شهداي امام‌زاده…

شهید احمد فتح قریب بیدگلی

1391/11/5

شهید احمد فتح قریب بیدگلی

نام: احمد نام خانوادگي : فتح قریب بیدگلی فرزند : رحمت اله تاريخ شهادت : 1364/12/11 محلّ شهادت : شهر فاو عراق –عملیات والفجر 8 نوع عضويّت و شغل : پاسدار محلّ دفن : گلزار شهداي…

شهید علی آقا سيفيان

1391/11/2

شهید علی آقا سيفيان

نام: علی آقا نام خانوادگي : سيفيان فرزند : محمّد تاريخ شهادت : 1365/5/20 محلّ شهادت :  فاو ( پدافندي ) نوع عضويّت و شغل : بسيجي  محلّ دفن : گلزار شهداي امام زاده محمّد هلال…

شهید حسین روحانی یزدلی

1391/10/24

شهید حسین روحانی یزدلی

نام: حسین نام خانوادگي : روحانی یزدلی فرزند : جلال تاريخ شهادت : 1364/11/24 محلّ شهادت : فاو –عملیات والفجر 8 نوع عضويّت و شغل : پاسدار محلّ دفن : گلزار شهداي روستای یزدل حسین…

شهید محمد نيكوفرد

1391/6/11

شهید محمد نيكوفرد

    نام : محمّد نام خانوادگي : نیکوفرد فرزند : ماشاالله تاریخ تولّد : 1336/04/01 تاريخ شهادت : 1365/03/09 محلّ شهادت : پل فاو– اروندرود – عملیّات پدافندی نوع عضويّت و شغل…

شهید علی اکبر عموزاده آرانى

1391/4/1

شهید علی اکبر عموزاده آرانى

     {نام : على ‏اكبر      { نام خانوادگى : عموزاده آرانى      { فرزند : حسين      { تاريخ شهادت : 11/12/1364      { محلّ شهادت : درياچه…

سید علی طاهايى بيدگلى

1391/3/23

سید علی طاهايى بيدگلى

     { نام : سيّدعلى      { نام خانوادگى : طاهايى بيدگلى      { فرزند : سيّدميرزا افضل      { تاريخ شهادت : 12/2/1365      { محلّ شهادت…

ابوالفضل صبورى آرانى

1391/3/22

ابوالفضل صبورى آرانى

     { نام : ابوالفضل      { نام خانوادگى : صبورى آرانى      { فرزند : نعمت‏ اللّه      { تاريخ شهادت : 29/11/1364      { محلّ شهادت…

شهید عباس شيخى بيدگلى

1391/3/22

شهید عباس شيخى بيدگلى

  نام : عبّاس نام خانوادگي : شیخی بیدگلی فرزند : ماشاالله تاریخ تولّد : 1346/06/27 تاريخ شهادت : 1364/11/25 محلّ شهادت : فاو – عملیّات والفجر 8 نوع عضويّت و شغل : بسیجی – دانش…

شهید نعمت‏ اللّه شریفی مهر

1391/3/22

شهید نعمت‏ اللّه شریفی مهر

  نام : نعمت الله نام خانوادگي : شریفی مهرآرانی فرزند : محمّدعلی تاریخ تولّد : 1342/04/01 تاريخ شهادت : 1364/11/28 محلّ شهادت : فاو – عملیّات والفجر 8 نوع عضويّت و شغل : پاسدار…

حسین سلطان‏ محمّدى

1391/3/11

حسین سلطان‏ محمّدى

     { نام : حسين      { نام خانوادگى : سلطان‏ محمّدى      { نام پدر : على      { تاريخ شهادت : 30/11/1364      { محلّ شهادت : جادّه فاو…

حسین علی سبيلى نوش ‏آبادى

1391/3/4

حسین علی سبيلى نوش ‏آبادى

     { نام : حسين‏ على      { نام خانوادگى : سبيلى نوش ‏آبادى      { فرزند : نعمت‏ اللّه      { تاريخ شهادت : 12/12/1364      { محلّ…