شهید جواد آقایی

1393/5/11

شهید جواد آقایی

  نام : جواد نام خانوادگي : آقایی فرزند : علی اکبر تاریخ تولد: 1340/01/01 تاريخ شهادت : 1361/01/03 محلّ شهادت :فتح المبین - کرخه نوع عضويت و شغل : سرباز ارتش محلّ دفن : گلزار شهداي…

شهید علیرضا عظيم زاده

1391/11/5

شهید علیرضا عظيم زاده

نام: علیرضا نام خانوادگي : عظيم زاده فرزند : احمد تاريخ شهادت : 1361/1/2 محلّ شهادت : کرخه –عمليات فتح المبين نوع عضويّت و شغل :بسیجی –كارگر نساجي كاشان محلّ دفن : گلزار…

شهید حسین عظیم زاده

1391/11/5

شهید حسین عظیم زاده

نام: حسین نام خانوادگی: عظيم زاده فرزند : احمد تاريخ شهادت : 1361/1/7  محلّ شهادت : دشت عبّاس –عمليات فتح المبين نوع عضويّت و شغل : بسيجي–كارگر كارخانه نساجي كاشان محلّ…

شهید عباس يتيم‏ زاده آرانى

1391/6/19

شهید عباس يتيم‏ زاده آرانى

     { نام : عبّاس      { نام خانوادگى : يتيم‏ زاده آرانى      { فرزند : سلطان‏على      { تاريخ شهادت : 4/1/1361      { محلّ شهادت…

شهید جواد نيك‏پور آرانى

1391/6/11

شهید جواد نيك‏پور آرانى

  نام : جواد نام خانوادگي : نیک پورآرانی فرزند : عزیزالله تاریخ تولّد : 1334/06/10 تاريخ شهادت : 1361/01/04 محلّ شهادت : غرب شوش – دزفول – عملیّات فتح المبین نوع عضويّت و شغل…

شهید اسماعیل ناظمى بيدگلى

1391/5/21

شهید اسماعیل ناظمى بيدگلى

     { نام : اسماعيل      { نام خانوادگى : ناظمى بيدگلى      { فرزند : حسن      { تاريخ شهادت : 29/12/1360      { محلّ شهادت : شوش ـ فتح…

شهید اصغر مدبّر آرانی

1391/4/30

شهید اصغر مدبّر آرانی

   نام : اصغر نام خانوادگي : مدبرآرانی فرزند : حسین تاریخ تولّد : 134/01/01 تاريخ شهادت : 1361/01/05 محلّ شهادت : عملیات فتح المبین نوع عضويّت و شغل : روحانی محلّ دفن : مفقود الجسد…

شهید رضا كاظمى آرانى

1391/4/20

شهید رضا كاظمى آرانى

   نام : رضا نام خانوادگي : کاظمی آرانی فرزند : یدالله تاریخ تولّد : 1339/08/07 تاريخ شهادت : 1361/01/05 محلّ شهادت : رقابیه – عملیّات فتح المبین نوع عضويّت و شغل : سرباز ارتش…

حسن صيّاديان آرانى

1391/3/23

حسن صيّاديان آرانى

     {نام : حسن      { نام خانوادگى : صيّاديان آرانى      { نام پدر : عباسقلى      { تاريخ شهادت : 6/1/1361      { محلّ شهادت : شوش ـ…

سیدجواد زواره‏ اى بيدگلى

1391/3/4

سیدجواد زواره‏ اى بيدگلى

     {نام : سيّد جواد      { نام خانوادگى : زواره‏ اى بيدگلى      { نام پدر : سيّدعباس      { تاريخ شهادت : 2/1/1361      { مكان شهادت…

غلامرضا رعيت يزدلى

1391/2/27

غلامرضا رعيت يزدلى

     { نام : غلام‏رضا      { نام خانوادگى : رعيت يزدلى      { فرزند : نوروز      { تاريخ شهادت : 2/1/1361      { محلّ شهادت : شوش (فتح…

شهيد على ‏اكبر  دولت ‏آبادى

1390/12/22

شهيد على ‏اكبر دولت ‏آبادى

  نام : علی اکبر نام خانوادگي : دولت آبادی آرانی فرزند : عبّاس تاریخ تولّد : 1341/03/22 تاريخ شهادت : 1361/01/02 محلّ شهادت : شوش – عملیات فتح المبین نوع عضويّت و شغل : سرباز ارتش…