شهید مسلم زواری

1391/10/24

شهید مسلم زواری

نام: مسلم نام خانوادگي : زواری فرزند : اسماعیل تاريخ شهادت : 1366/3/9 محلّ شهادت : فاو ( خطّ پدافندی فاو ) نوع عضويّت و شغل : سرباز سپاه –کارگر محلّ دفن : گلزار شهداي امام زاده…

شهید سید مصطفی يداللّهى نوش ‏آبادى

1391/6/19

شهید سید مصطفی يداللّهى نوش ‏آبادى

     { نام : سيّدمصطفى      { نام خانوادگى : يداللّهى نوش ‏آبادى      { فرزند : سيّدجواد      { تاريخ شهادت : 29/1/1367      { محلّ…

شهید حسین ناصح

1391/5/21

شهید حسین ناصح

     { نام : حسين      { نام خانوادگى : ناصح      { فرزند : نعمت‏ اللّه      { تاريخ شهادت : 23/1/1366      { محلّ شهادت : فاو ـ امّ القصر…

شهید محمد منصورى نوش ‏آبادى

1391/5/12

شهید محمد منصورى نوش ‏آبادى

     {نام : محمّد      { نام خانوادگى : منصورى نوش ‏آبادى      { فرزند : على ‏محمّد      { تاريخ شهادت : 4/6/1365      { محلّ شهادت…

شهید عباس مسجدى نوش ‏آبادى

1391/5/3

شهید عباس مسجدى نوش ‏آبادى

     { نام : عبّاس      { نام خانوادگى : مسجدى نوش ‏آبادى      { فرزند : اسماعيل      { تاريخ شهادت : 29/1/1367      { محلّ شهادت : فاو…

شهید علی اکبر قديرى آرانى

1391/4/20

شهید علی اکبر قديرى آرانى

     { نام : على ‏اكبر      { نام خانوادگى : قديرى آرانى      { فرزند : يداللّه      { تاريخ شهادت : 28/1/1367      { محلّ شهادت : فاو…

شهید مصطفی عربيان آرانى

1391/4/1

شهید مصطفی عربيان آرانى

     {نام : مصطفى      { نام خانوادگى : عربيان آرانى      { فرزند : محمود      { تاريخ شهادت : 28/1/1367      { محلّ شهادت : فاو عراق…

شهید رحمت الله عبّاس‏زادگان

1391/3/23

شهید رحمت الله عبّاس‏زادگان

  نام : رحمت الله نام خانوادگي : عبّاس زادگان فرزند : حبیب الله تاریخ تولّد : 1344/01/02 تاريخ شهادت : 1367/01/28 محلّ شهادت : فاو ( تک عراق ) نوع عضويّت و شغل : بسیجی – کارمند  …

شهيد حسين ‏على دشتبان عالى‏آبادى

1390/12/22

شهيد حسين ‏على دشتبان عالى‏آبادى

     { نام : حسينعلى (رمضان)      { نام خانوادگى : دشتبان عالى‏آبادى      { فرزند : رضا      { تاريخ شهادت : 13/12/1359      { محلّ شهادت…

شهبد حسین حاجی زادگان بیدگلی

1390/10/27

شهبد حسین حاجی زادگان بیدگلی

     {نام : حسين      { نام خانودگى : حاجى‏ زادگان بيدگلى      { فرزند : قدرت ‏اللّه      { تاريخ شهادت : 28/1/1367      { محلّ شهادت…

محمد جواد ترك ‏زاده آرانى

1390/10/22

محمد جواد ترك ‏زاده آرانى

     { نام : محمّدجواد      { نام خانوادگى : ترك ‏زاده آرانى      { فرزند : اسماعيل      { تاريخ شهادت : 8/5/1365      { محلّ شهادت…

شهید عباس بلندی آرانی

1390/10/2

شهید عباس بلندی آرانی

  نام: عبّاس نام خانوادگى: بلندى آرانی فرزند: سیف اله تاريخ شهادت: 1367/01/28 مكان شهادت: منطقه‏ عمليّاتى فاو عراق نوع عضويّت و شغل: بسيجى ـ كارگر مكان دفن: گلزار شهداى امام‏زاده…