ماشاءاللّه انتهایی آرانی

1390/10/2

ماشاءاللّه انتهایی آرانی

     { نام : ماشاءاللّه      { نام خانوادگى : انتهايى آرانى      { نام پدر : حسين      { تاريخ شهادت : 21/5/1362      { محلّ شهادت : ديواندرّه…