شهید حیدر جمشیدی (ابومحمد ثمالی)

1393/5/13

شهید حیدر جمشیدی (ابومحمد ثمالی)

  نام : حیدر ( ابو محمّد ) نام خانوادگي : جمشیدی ( ثمالی ) فرزند : حسین تاریخ تولد: 1335/01/01 تاريخ شهادت : 1367/01/30 محلّ شهادت : عملیات گروهک ضد انقلاب - غرب کشور (شاخ شمیران عراق)…

شهید علی آقا عابدین آبادی آرانی

1391/11/5

شهید علی آقا عابدین آبادی آرانی

نام: علی آقا نام خانوادگي : عابدین آبادی آرانی فرزند : محمّد تاريخ شهادت : 1360/8/14 محلّ شهادت : مریوان –ژاندارمری –درگیری با ضدّانقلابیون نوع عضويّت و شغل : سرباز ژندارمری…

شهید ماشاءالله طالبي بيدگلي

1391/11/5

شهید ماشاءالله طالبي بيدگلي

نام: ماشاءالله نام خانوادگي : طالبي بيدگلي فرزند : عبّاس تاريخ شهادت : 1363/10/4 محلّ ‌شهادت‌: كردستان(سردشت) خط‌ّپدافندي‌توسط ضد‌ّانقلاب نوع عضويّت و شغل :  سرباز…

شهید احمد دهقاني آراني

1391/10/21

شهید احمد دهقاني آراني

نام: احمد نام خانوادگي : دهقاني آراني فرزند : مرتضي تاريخ شهادت :  1360/3/25 محلّ شهادت :  مريوان–توسط ضدّ انقلاب كومله نوع عضويّت و شغل : كارمند–افسر وظيفه منقضي…

شهید رضا گلشن آرانى

1391/4/30

شهید رضا گلشن آرانى

  نام : رضا   نام خانوادگي : گلشن آرانی فرزند : شکرالله تاریخ تولّد : 1347/03/03 تاريخ شهادت : 1362/04/22 محلّ شهادت : مریوان ( گروهک ضدّ انقلاب – غرب کشور ) نوع عضويّت و شغل :…

شهید حسین على ‏اكبر زاده بيدگلى

1391/4/1

شهید حسین على ‏اكبر زاده بيدگلى

     { نام : حسين      { نام خانوادگى : على ‏اكبر زاده بيدگلى      { فرزند : حمزاللّه      { تاريخ شهادت : 10/5/1375      { محلّ شهادت…

شهید حسین شاگرديان بيدگلى

1391/3/18

شهید حسین شاگرديان بيدگلى

  نام : حسین نام خانوادگي : شاگردیان بیدگلی فرزند : عبّاس تاریخ تولّد : 1341/02/01 تاريخ شهادت : 1362/04/30 محلّ شهادت : شریف آباد سنندج ( گروهک ضدّ انقلاب – غرب کشور ) نوع عضويّت…

سید حسین سيّديان ابوزيدآبادى

1391/3/11

سید حسین سيّديان ابوزيدآبادى

     {نام : سيّدحسين      { نام خانوادگى : سيّديان ابوزيدآبادى      { فرزند : سيّد محمّد      { تاريخ شهادت : 13/3/1363      { محلّ شهادت…

عباس ساكنى آرانى

1391/3/4

عباس ساكنى آرانى

     { نام : عبّاس      { نام خانوادگى : ساكنى آرانى      { فرزند : غلامرضا      { تاريخ شهادت : 10/11/1362      { محلّ شهادت : سنندج ـ…

شهید ابوالقاسم جوکار آرانی

1390/10/22

شهید ابوالقاسم جوکار آرانی

نام : ابوالقاسم  نام خانوادگي : جوکارآرانی فرزند : علی تاریخ تولّد : 1344/01/01 تاريخ شهادت : 1363/02/27 محلّ شهادت : دیواندره – عملیات والفجر 1 نوع عضويّت و شغل : بسیجی – کشاورز…

ماشاءاللّه پینه دوزی

1390/10/22

ماشاءاللّه پینه دوزی

     { نام : ماشاءاللّه      { نام خانوادگى : پينه ‏دوزى      { فرزند : عبّاس      { تاريخ شهادت : 27/2/1363      { محلّ شهادت : سنندج…

محمود بوجاری آرانی

1390/10/2

محمود بوجاری آرانی

     {نام : محمود      { نام خانوادگى : بوجار آرانى      { نام پدر : نصراللّه      { تاريخ شهادت : 9/9/1363      { مكان شهادت : سوفيان…