1391/11/13

شهید داوود کبیری نوش آبادی

نام: داوود نام خانوادگي : کبیری نوش آبادی فرزند : رضا تاريخ شهادت :1365/10/4 محلّ شهادت : جنوب خرمشهر –عملیات کربلای 4 نوع عضويّت و شغل : بسیجی –دانش آموز محلّ دفن : گلزار…

شهید غلامرضا غفوری

1391/11/5

شهید غلامرضا غفوری

نام: غلامرضا نام خانوادگي : غفوري   فرزند : رحمت الله  تاريخ شهادت : 1365/10/4 محلّ شهادت : جنوب خرمشهر –عملیات كربلاي 4 نوع عضويّت و شغل :  بسيجي محلّ دفن : گلزارشهداي…

شهید محمد خالوئیان بیدگلی

1391/10/21

شهید محمد خالوئیان بیدگلی

نام: محمد نام خانوادگي : خالوئیان بیدگلی فرزند : خیراله تاريخ شهادت : 1365/10/4 محلّ شهادت : جنوب خرمشهر–  عملیات کربلای 4 نوع عضويّت و شغل : بسيجي–هنرمند محلّ دفن : گلزار…

1391/10/21

شهید هاشم جلوداریان بیدگلی

نام: هاشم نام خانوادگي : جلوداریان بیدگلی فرزند : علی تاريخ شهادت : 1365/12/21 محلّ شهادت : شلمچه –عملیات کربلای 5 نوع عضويّت و شغل : بسيجي –آزاد محلّ دفن : گلزار شهداي امام…

شهید ماشاءاللّه مرنجابیان

1391/4/30

شهید ماشاءاللّه مرنجابیان

     { نام : ماشاءاللّه      { نام خانوادگى : مرنجابيان      { متولّد : مسلم      { تاريخ شهادت : 4/10/1365      { محلّ شهادت : منطقه…

شهید علی لقب‏دوست آرانى

1391/4/30

شهید علی لقب‏دوست آرانى

     { نام : على      { نام خانوادگى : لقب‏دوست آرانى      { فرزند : نعمت‏ اللّه      { تاريخ شهادت : 4/10/1365      { محلّ شهادت…

شهید علی محمد كريم‏شاهى بيدگلى

1391/4/20

شهید علی محمد كريم‏شاهى بيدگلى

     { نام : على ‏محمّد      { نام خانوادگى : كريم‏شاهى بيدگلى      { فرزند : ماشااللّه      { تاريخ شهادت : 4/10/1365      { محلّ…

شهید جواد قاسم‏پور آرانى

1391/4/20

شهید جواد قاسم‏پور آرانى

     {نام : جواد      { نام خانوادگى : قاسم‏پور آرانى      { نام پدر : ميرزامحمّد      { تاريخ شهادت : 4/10/65      { محلّ شهادت : جزيره…

شهید حسین عصّارى آرانى

1391/4/1

شهید حسین عصّارى آرانى

     { نام : حسين      { نام خانوادگى : عصّارى آرانى      { نام پدر : ماشااللّه      { تاريخ شهادت : 4/10/1365      { مكان شهادت : جزيره…

ابوالفضل عبّاسى آرانى

1391/3/23

ابوالفضل عبّاسى آرانى

     { نام : ابوالفضل      { نام خانوادگى : عبّاسى آرانى      { نام پدر : رجبعلى      { تاريخ شهادت : 4/10/1365      { محلّ شهادت : جزيره…

حسین طاووسى

1391/3/23

حسین طاووسى

     {نام : حسين      { نام خانوادگى : طاووسى      { فرزند : على ‏محمّد      { تاريخ شهادت : 4/10/1365      { محلّ شهادت : امّ‏الرّصاص…

شهید عبداللّه (احمد) صالحی آرانی

1391/3/22

شهید عبداللّه (احمد) صالحی آرانی

  نام : احمد ( عبدالله ) نام خانوادگي : صالحی آرانی فرزند : حسن تاریخ تولّد : 1340/01/01 تاريخ شهادت : 1365/10/04 محلّ شهادت : جنوب خرمشهر – عملیّات کربلای 4 نوع عضويّت و شغل : پاسدار…