شهید منصور مصباح پور

1391/11/21

شهید منصور مصباح پور

نام: منصور نام خانوادگي : مصباح پور فرزند : رحمت اله تاريخ شهادت : 1366/12/26 محلّ شهادت : حلبچه –عملیات والفجر 10 نوع عضويّت و شغل : بسيجي محلّ دفن : گلزار شهداي امام زاده حسين…

1391/11/5

شهید غلامحسین عبدالله پور

نام: غلامحسین نام خانوادگي : عبدالله پور  فرزند :  علي‌محمد تاريخ شهادت :   1366/12/26 محل شهادت :حلبچه( عمليات والفجر10)  نوع عضويت و شغل :  سرباز سپاه محل دفن…

شهید مهدی گوهرى آرانى

1391/4/30

شهید مهدی گوهرى آرانى

     {نام : مهدى      { نام خانوادگى : گوهرى آرانى      { فرزند : حسين      { تاريخ شهادت : 24/12/1366      { محلّ شهادت : حلبچه ـ والفجر…

شهیدحسین علی فخرى بيدگلى

1391/4/1

شهیدحسین علی فخرى بيدگلى

     { نام : حسين‏على      { نام خانوادگى : فخرى بيدگلى      { فرزند : عبّاس      { تاريخ شهادت : 26/12/1366      { محلّ شهادت : حلبچه…

اسد الله جريده‏ اى بيدگلى

1390/10/22

اسد الله جريده‏ اى بيدگلى

     {نام : اسداللّه      { نام خانوادگى : جريده‏ اى بيدگلى      { فرزند : على ‏اكبر      { تاريخ شهادت : 25/12/1366      { محلّ شهادت…

شهید علی اصغر اربابی بیدگلی

1390/9/27

شهید علی اصغر اربابی بیدگلی

نام : على‏ اصغر نام خانوادگى : اربابى بيدگلى فرزند : نصرت ‏اله   تاریخ تولد:1348/5/10 تاريخ شهادت : 1366/12/28 محلّ شهادت : عمليّات والفجر 10 - در بنديخان عراق نوع عضويّت و شغل…