شهید ماشاءاله کوسه ستوده آرانی

1391/11/13

شهید ماشاءاله کوسه ستوده آرانی

نام: ماشاءاله نام خانوادگي : کوسه ستوده آرانی فرزند : تقی تاريخ شهادت : 1362/5/12 محلّ شهادت : حاج عمران (خوزستان) –عملیات والفجر 3 نوع عضويّت و شغل : بسیجی –کارگر  محلّ…

شهید ماشاء الله ابتدایی ارانی

1390/9/8

شهید ماشاء الله ابتدایی ارانی

  نام: ماشاءاللّه‏   نام خانوادگى: ابتدائى آرانی   فرزند: عبدالرحیم   تاریخ تولد: 1340/03/09   تاريخ شهادت: 1362/05/12   مكان شهادت: عملیات والفجر3 - حاج عمران   نوع…