شهید ماشاالله اکبری ابوزیدآبادی

1395/1/19

شهید ماشاالله اکبری ابوزیدآبادی

نام : ماشاءالله نام خانوادگي : اکبری ابوزیدآبادی فرزند : محمود تاریخ تولد : 1341/01/01 تاريخ شهادت : 1361/07/02 محلّ شهادت : پاسگاه زید – عملیّات رمضان   نوع عضويّت و شغل :…

شهید احسان ابراهیمی نوش آبادی

1393/5/13

شهید احسان ابراهیمی نوش آبادی

نام : احسان نام خانوادگي : ابراهیمی نوش آبادی فرزند : اسماعیل تاریخ تولد: 1343/01/02 تاريخ شهادت : 1361/04/23 محلّ شهادت : عملیات رمضان - پاسگاه زید نوع عضويّت و شغل : بسيجي – محصل…

شهید رحمت اله مایليان نوش آبادي

1391/11/18

شهید رحمت اله مایليان نوش آبادي

نام: رحمت اله نام خانوادگي : مایليان نوش آبادي فرزند : محمّد تاريخ شهادت : 1361/5/7 محلّ شهادت : منطقه كوشك –عمليات رمضان نوع عضويّت و شغل : بسيجي محلّ دفن : گلزار شهداي‌امام‌زاده…

شهید مهدی گردويي

1391/11/18

شهید مهدی گردويي

نام: مهدی نام خانوادگي : گردويي فرزند : علي اكبر تاريخ شهادت : 1361/4/26 محلّ شهادت : پاسگاه زيد- عمليات رمضان نوع عضويّت و شغل : بسيجي محلّ دفن : گلزار شهداي امام زاده محمّد نوش…

شهید محمد کوچکی نصرآبادی

1391/11/13

شهید محمد کوچکی نصرآبادی

نام :محمد نام خانوادگي : کوچکی نصرآبادی فرزند : حسین تاريخ شهادت : 1361/5/7 محلّ شهادت : پاسگاه زید –عملیات رمضان  نوع عضويّت و شغل : بسیجی –دانش آموز  محلّ دفن : گلزار…

شهید محمدعلی کریم زاده یزدلی

1391/11/13

شهید محمدعلی کریم زاده یزدلی

نام: محمّدعلی نام خانوادگي : کریم زاده یزدلی فرزند : قاسم تاريخ شهادت : 1361/4/23 محلّ شهادت : شلمچه –عملیات رمضان نوع عضويّت و شغل : بسیجی –دانش آموز محلّ دفن : گلزار شهداي…

شهید رحمت الله کدخدایی

1391/11/13

شهید رحمت الله کدخدایی

نام: رحمت الله نام خانوادگي : کدخدایی  فرزند : عبّاس تاريخ شهادت : 1361/5/7 محلّ شهادت : شلمچه خوزستان –عملیات رمضان نوع عضويّت و شغل : بسیجی –کارگر  محلّ دفن : گلزار…

شهید احمد قندياني آراني

1391/11/8

شهید احمد قندياني آراني

نام: احمد نام خانوادگي : قندياني آراني فرزند : محمّد تاريخ شهادت : 1361/5/7 محلّ شهادت : عمليات رمضان –پاسگاه زيد نوع عضويّت و شغل : بسيجي محلّ دفن :  گلزار شهداي امام زاده…

شهید عباسعلی فلاح نوش آبادی

1391/11/8

شهید عباسعلی فلاح نوش آبادی

نام: عبّاسعلی نام خانوادگي : فلاح نوش آبادی فرزند : محمّدتقی تاريخ شهادت : 1361/4/26 محلّ شهادت : پاسگاه زید –عملیات رمضان نوع عضويّت و شغل : بسیجی –طلبه محلّ دفن : گلزار…

شهید حسین فرقاني بيدگلي

1391/11/5

شهید حسین فرقاني بيدگلي

نام: حسین نام خانوادگي : فرقاني بيدگلي فرزند : محمّد تاريخ شهادت : 1361/4/27  محلّ شهادت : پاسگاه زید –عملیات رمضان  نوع عضويّت و شغل : بسيجي محلّ دفن : گلزار شهداي امام…

شهید محمد جعفری نوش آبادی

1391/10/21

شهید محمد جعفری نوش آبادی

نام: محمد نام خانوادگي : جعفری نوش آبادی فرزند : عبّاس تاريخ شهادت : 1361/5/4 محلّ شهادت : پاسگاه زید –عملیات رمضان نوع عضويّت و شغل : بسيجي –کارگر کارخانه محلّ دفن : گلزار…

شهید رضا افتادگان

1391/10/13

شهید رضا افتادگان

  نام : رضا نام خانوادگي : افتادگان فرزند : حسن تاریخ شهادت: 1361/5/7 تاریخ تولد:1342/5/01 محلّ شهادت :  عملیات رمضان - شلمچه خوزستان نوع عضويّت و شغل : بسيجي - دانشجو محلّ دفن…