شهید سید محمد كريمي نوش‌آبادي

1391/11/13

شهید سید محمد كريمي نوش‌آبادي

نام: سيّد محمّد نام خانوادگي : كريمي نوش‌آبادي فرزند : سيّد حسين تاريخ شهادت : 1367/3/23 محلّ شهادت : شلمچه –عمليات بيت المقدّس 7 نوع عضويّت و شغل : محصل–بسيجي محلّ دفن…

شهید مصطفی ملكيان آرانى

1391/5/12

شهید مصطفی ملكيان آرانى

    نام : مصطفی نام خانوادگي : ملکیان آرانی فرزند : احمد تاریخ تولّد : 1348/01/01 تاريخ شهادت : 1367/03/23 محلّ شهادت : شلمچه – عملیّات بیت المقدّس 7 نوع عضويّت و شغل : بسیجی…

شهید علی رضا على ‏اكبر زاده بيدگلى

1391/4/1

شهید علی رضا على ‏اكبر زاده بيدگلى

     { نام : على ‏رضا      { نام خانوادگى : على ‏اكبر زاده بيدگلى      { فرزند : حمزاللّه      { تاريخ شهادت : 23/3/1367      { محلّ…

مصطفی صادق آرانى

1391/3/22

مصطفی صادق آرانى

     { نام : مصطفى      { نام خانوادگى : صادق آرانى      { فرزند : على      { تاريخ شهادت : 23/3/1367      { محلّ شهادت : شلمچه (پاسگاه…

شهيد عبّاس دهقانى

1390/12/22

شهيد عبّاس دهقانى

     {نام : عبّاس      { نام خانوادگى : دهقانى آرانى      { نام پدر : امراللّه      { تاريخ شهادت : 23/3/1367      { مكان شهادت : شملچه…

شهید امراللّه‏ درمسجدی

1390/12/22

شهید امراللّه‏ درمسجدی

     {نام : امراللّه‏      { نام خانوادگى : درمسجدى      { نام پدر : حسين      { تاريخ شهادت : 23/3/1367      { مكان شهادت : شلمچه (عمليّات…

شهید علی اربابی بیدگلی

1390/9/27

شهید علی اربابی بیدگلی

   نام : علی آقا نام خانوادگي : اربابی بیدگلی فرزند : نصرت الله تاریخ تولّد : 1336/02/01 تاريخ شهادت : 1367/03/24 محلّ شهادت : شلمچه – عملیات بیت المقدّس 7 نوع عضويّت و شغل : پاسدار…

شهید حسین احسن زاده آرانی

1390/9/20

شهید حسین احسن زاده آرانی

  نام : حسين نام خانوادگى : احسن‏ زاده آرانى نام پدر : محمود تاریخ تولد: 1340/05/01 تاريخ شهادت : 1367/03/24 نوع عضويّت و شغل : دانشجوى بسيجى محل دفن : گلزار شهداى امام‏ زاده هلال…