شهید غلامحسین کاشفی

1391/11/13

شهید غلامحسین کاشفی

نام: غلامحسین نام خانوادگي : کاشفی فرزند : مانده علی تاريخ شهادت : 1363/12/22 محلّ شهادت : هورالعظیم –جزیره مجنون –عملیات بدر نوع عضويّت و شغل : بسیجی –کارگر محلّ دفن…

1391/11/2

شهید ناصر ساعی

نام: ناصر نام خانوادگي : ساعي فرزند : حسن تاريخ شهادت : 1363/12/22 محلّ شهادت : هورالهویزه –عملیات بدر نوع عضويّت و شغل : بسيجي محلّ دفن : گلزار شهداي دارالسّلام ابوزيد آباد…

شهید امیرحسین نيك‏روش بيدگلى

1391/6/11

شهید امیرحسین نيك‏روش بيدگلى

     {نام : اميرحسين      { نام خانوادگى : نيك‏روش بيدگلى      { فرزند : محمود      { تاريخ شهادت : 17/12/1363      { محلّ شهادت : هورالعظيم…

شهید مرتضی نوذرى آرانى

1391/6/11

شهید مرتضی نوذرى آرانى

     { نام : مرتضى      { نام خانوادگى : نوذرى آرانى      { فرزند : حسين      { تاريخ شهادت : 18/12/1363      { محلّ شهادت : طلاييّه (عمليّات…

شهید سيّد عزيزاللّه میرزایی

1391/5/21

شهید سيّد عزيزاللّه میرزایی

     { نام : سيّد عزيزاللّه      { نام خانوادگى : ميرزايى      { فرزند : سيد اسماعيل      { تاريخ شهادت : 22/12/1363      { محلّ شهادت…

شهید حسین لقب‏دوست آرانى

1391/4/30

شهید حسین لقب‏دوست آرانى

     { نام : حسين      { نام خانوادگى : لقب‏دوست آرانى      { فرزند : رمضان‏على      { تاريخ شهادت : 11/1/1364      { محلّ شهادت :…

شهید اصغر كريم‏زاده آرانى

1391/4/20

شهید اصغر كريم‏زاده آرانى

     { نام : اصغر      { نام خانوادگى : كريم‏زاده آرانى      { فرزند : احمد      { تاريخ شهادت : 28/1/1364      { محلّ شهادت : جزيره…

شهید ابوالفضل فرمانيان

1391/4/1

شهید ابوالفضل فرمانيان

     { نام : ابوالفضل      { نام خانوادگى : فرمانيان آرانى      { فرزند : رمضان‏على      { تاريخ شهادت : 22/12/1363      { محلّ شهادت…

شهید عباس غيرتى آرانى

1391/4/1

شهید عباس غيرتى آرانى

     { نام : عبّاس      { نام خانوادگى : غيرتى آرانى      { فرزند : محمّد      { تاريخ شهادت : 21/12/1363      { محلّ شهادت : هورالعظيم ـ…

شهید نورالدین عرب ابوزيدآبادى

1391/4/1

شهید نورالدین عرب ابوزيدآبادى

     {نام : نورالدّين      { نام خانودگى : عرب ابوزيدآبادى      { فرزند : يعقوب‏على      { تاريخ شهادت : 22/12/1363      { محلّ شهادت…

محمود صفاجو

1391/3/23

محمود صفاجو

     {نام : محمود      { نام خانوادگى : صفاجو      { فرزند : احمد      { تاريخ شهادت : 26/12/1363      { محلّ شهادت : جزيره مجنون ـ عمليات…

خسرو سقايى آرانى

1391/3/11

خسرو سقايى آرانى

     { نام : خسرو      { نام خانوادگى : سقايى آرانى      { فرزند : محمّدعلى      { تاريخ شهادت : 25/12/1363      { محلّ شهادت : شرق دجله…