شهید علیرضا آبیاری بیدگلی

1393/4/28

شهید علیرضا آبیاری بیدگلی

  نام: علیرضا نام خانوادگی: آبیاری بیدگلی فرزند: علی عباس تاریخ تولد: 1345/01/01 تاریخ شهادت: 1361/08/18 محل شهادت: عملیات محرم - عین خوش نوع عضویت:بسیجی- دانشجو محلّ دفن : گلزار…

شهید ابراهیم نوحیان

1391/11/30

شهید ابراهیم نوحیان

نام: ابراهیم نام خانوادگي : نوحيان فرزند : حاج قنبر تاريخ شهادت : 1361/8/11  محلّ شهادت : عين خوش –موسيان منطقه عملياتي محرّم نوع عضويّت و شغل : بسيجي –قالیبافی محلّ…

1391/11/2

شهید سید مرتضی صالحي

نام: سید مرتضی نام خانوادگي : صالحي فرزند : سيّد صالح تاريخ شهادت : 1361/8/16 محلّ شهادت : عين خوش –عمليات محرّم نوع عضويّت و شغل : آهنگر محلّ دفن :گلزار شهداي امام زاده صالح…

شهید سیدحسین جدّی آرانی

1391/10/21

شهید سیدحسین جدّی آرانی

نام: سیدحسین نام خانوادگي : جدّی آرانی فرزند : سیّد امیر تاريخ شهادت : 1361/9/14 محلّ شهادت : موسیان –عملیات محرّم نوع عضويّت و شغل : بسیجی –قالیباف  محلّ دفن : گلزار…

شهید محمود مهمان‏نواز

1391/5/21

شهید محمود مهمان‏نواز

     { نام : محمود      { نام خانوادگى : مهمان ‏نواز      { فرزند : نعمت‏ اللّه      { تاريخ شهادت : 18/8/1361      { محلّ شهادت :…

شهید نورالله مهديّه آرانى

1391/5/12

شهید نورالله مهديّه آرانى

     { نام : نوراللّه      { نام خانوادگى : مهديّه آرانى      { نام پدر : محمّد      { تاريخ شهادت : 30/8/1361      { محلّ شهادت : عين…

شهید جعفر مهترى آرانى

1391/5/12

شهید جعفر مهترى آرانى

     {نام : جعفر      { نام خانوادگى : مهترى آرانى      { فرزند : على      { تاريخ شهادت : 16/8/1361      { محلّ شهادت : منطقه عمومى عين…

شهید محمدرضا منعميان بيدگلى

1391/5/12

شهید محمدرضا منعميان بيدگلى

     { نام : محمّدرضا      { نام خانوادگى : منعميان بيدگلى      { فرزند : ماشاءاللّه      { تاريخ شهادت : 16/8/1361      { محلّ شهادت…

شهید حمید ملك‏ پوريان

1391/5/12

شهید حمید ملك‏ پوريان

     { نام : حميد      { نام خانوادگى : ملك‏ پوريان      { فرزند : حيدرعلى      { تاريخ شهادت : 16/8/1361      { محلّ شهادت : عين خوش…

شهید علی مبينى ‏زاده آرانى

1391/4/30

شهید علی مبينى ‏زاده آرانى

     { نام : على      { نام خانوادگى : مبينى ‏زاده آرانى      { فرزند : حسن      { تاريخ شهادت : 11/8/1361      { محلّ شهادت : عين‏خوش…

شهید رمضانعلى قندی آرانی

1391/4/20

شهید رمضانعلى قندی آرانی

     {نام : رمضان‏على      { نام خانوادگى : قندى آرانى      { فرزند : رضا      { تاريخ شهادت : 16/8/1361      { محلّ شهادت : موسيان عين…

شهید جواد قاسمى راد (قاسم‏پور)

1391/4/20

شهید جواد قاسمى راد (قاسم‏پور)

     { نام : جواد      { نام خانوادگى : قاسمى راد (قاسم‏ پور)      { فرزند : حبيب ‏اللّه      { تاريخ شهادت : 19/8/61      { محلّ شهادت…