عبّاس سلطانی

1391/3/11

عبّاس سلطانی

     { نام : عبّاس      { نام خانوادگى : سلطانى      { فرزند : جان‏ على      { تاريخ شهادت : 23/4/1361      { محلّ شهادت : شلمچه ـ عمليات…

شهید عباس خندان بیدگلی

1390/12/7

شهید عباس خندان بیدگلی

     { نام : عبّاس      { نام خانوادگى : خندان بيدگلى      { نام پدر : محمّد      { تاريخ شهادت : 6/7/61      { مكان شهادت : شلمچه (پاسگاه…

شهید احمد ابلی آرانی

1390/9/8

شهید احمد ابلی آرانی

  نام: احمد   نام خانوادگى: ابلى (ابوالحسنی) آرانی   فرزند: حسن   تاریخ تولد: 1347/06/15   تاريخ شهادت: 1367/03/04   مكان شهادت: تک عراق - شلمچه   نوع عضويّت و شغل: سرباز…