شهید علی آزاد پور

1390/8/7

شهید علی آزاد پور

  نام : على ‏آقا   نام خانوادگى : آزادپور   نام پدر : على ‏اكبر   تاریخ تولد: 1342/07/01   تاريخ شهادت : 1365/02/20   محلّ شهادت :عملیات والفجر 9 - ارتفاعات هزار قلّه…