علی اکبر رزّاقيان آرانى

1391/2/27

علی اکبر رزّاقيان آرانى

     { نام : على ‏اكبر      { نام خانوادگى : رزّاقيان آرانى      { فرزند : حسين      { تاريخ شهادت : 7/11/1365      { محلّ شهادت : شلمچه…

شهید عباسعلی رحمتى آرانى

1391/2/14

شهید عباسعلی رحمتى آرانى

     {نام : عباسعلى      { نام خانوادگى : رحمتى آرانى      { نام پدر : محمود      { تاريخ شهادت : 25/10/1365      { مكان شهادت : شلمچه…

شهید سيدمصطفى دست‏يافته  نوش آبادی

1390/12/22

شهید سيدمصطفى دست‏يافته نوش آبادی

     { نام : سيّدمصطفى      { نام خانوادگى : دست يافته نوش ‏آبادى      { نام پدر : احمد      { تاريخ شهادت : 3/11/1365      { محلّ شهادت…

شهید عباس دارچینی آرانی

1390/12/16

شهید عباس دارچینی آرانی

      {نام : عبّاس      { نام خانوادگى : دارچينى آرانى      { نام پدر : ابراهيم      { تاريخ شهادت : 29/10/1365      { مكان شهادت :…

شهید ابراهیم دادگر

1390/12/16

شهید ابراهیم دادگر

      {نام : ابراهيم      { نام خانوادگى : دادگر آرانى      { نام پدر : جواد      { تاريخ شهادت : 7/12/1365      { مكان شهادت : منطقه‏ ى…

شهید داوود خوانسارى

1390/12/16

شهید داوود خوانسارى

     {نام : داوود      { نام خانوادگى : خوانسارى      { فرزند : نعمت‏ اللّه      { تاريخ شهادت : 30/10/1365       {محلّ شهادت : شلمچه…

شهید اصغر حلاّج

1390/11/4

شهید اصغر حلاّج

     { نام : اصغر      { نام خانوادگى : حلاّج      { فرزند : عباسقلى      { تاريخ شهادت : 12/12/1365      { محلّ شهادت : شلمچه (پاسگاه…

شهید على ‏رضا حسنی

1390/11/4

شهید على ‏رضا حسنی

     { نام : على ‏رضا      { نام خانوادگى : حسنى      { نام پدر : محمّدتقى      { تاريخ شهادت : 21/10/1365      { مكان شهادت : شلمچه (عمليّات…

شهید محمد حاجى‏ زاده بيدگلى

1390/10/27

شهید محمد حاجى‏ زاده بيدگلى

    نام: محمد نام خانوادگى: حاجى‏ زاده بیدگلی فرزند: عبداله تاريخ شهادت: 1365/10/24 مكان شهادت: شلمچه (كربلاى 5) نوع عضويّت و شغل: بسيجى ـ طلبه مكان دفن: گلزار شهداى امام‏زاده…

شهید مهدی حاجى‏ زادگان بيدگلى

1390/10/27

شهید مهدی حاجى‏ زادگان بيدگلى

  نام: مهدى نام خانوادگى: حاجى‏ زادگان بیدگلی فرزند: قدرت اله تاريخ شهادت: 1365/11/07 مكان شهادت: شلمچه نوع عضويّت و شغل: بسيجى و شغل آزاد مكان دفن: گلزار شهداى امام‏زاده…

شهید علی اصغر چاقيان آرانى

1390/10/22

شهید علی اصغر چاقيان آرانى

  نام: على‏ اصغر نام خانوادگى: چاقيان آرانی فرزند: علی آقا تاريخ شهادت: 1365/12/15 مكان شهادت: شملچه (عمليّات كربلاى 5) نوع عضويّت و شغل: بسيجى ـ محصل مكان دفن: گلزار شهداى…

سيّدعبّاس تکیه آرانی

1390/10/22

سيّدعبّاس تکیه آرانی

     { نام : سيّدعبّاس      { نام خانوادگى : تكيه آرانى      { نام پدر : سيّدمسلم      { تاريخ شهادت : 26/10/1365      { مكان شهادت : شملچه…