شهید جواد يوسفيان آراني

1391/12/2

شهید جواد يوسفيان آراني

نام: جواد نام خانوادگي :  يوسفيان آراني فرزند :  يوسفعلي تاريخ شهادت : 1362/7/30 محلّ شهادت : مريوان –عمليات والفجر 4 نوع عضويّت و شغل : بسيجي –دانش‌آموز محلّ دفن…

شهید علی اصغر نوذرزاده آرانی

1391/11/30

شهید علی اصغر نوذرزاده آرانی

نام: علی اصغر نام خانوادگي : نوذرزاده آرانی فرزند : احمد تاريخ شهادت : 1362/8/5 محلّ شهادت : مریوان –عملیات والفجر 4 نوع عضويّت و شغل : بسیجی –بنّا  محلّ دفن : گلزار شهداي…

شهید جواد مزروعي

1391/11/21

شهید جواد مزروعي

نام: جواد نام خانوادگي : مزروعي فرزند : علي اكبر تاريخ شهادت : 1362/8/13 محلّ شهادت : مريوان –عمليات والفجر 4 نوع عضويّت و شغل : بسيجي –دانش‌آموز محلّ دفن : گلزار شهداي…

1391/11/2

شهید محمدحسین شعبان زاده نصرآبادي

نام: محمدحسین نام خانوادگي : شعبان زاده نصرآبادي فرزند : رجبعلي تاريخ شهادت : 13/8/1362  محل شهادت : مريوان ـ عمليات والفجر 4 نوع عضويت و شغل : بسيجي محل دفن : گلزار شهداي نصرآباد…

1391/10/20

شهید علی اصغر توسلی

نام : علی اصغر نام خانوادگي : توسلی فرزند : محمّد تاريخ شهادت : 1362/8/6 محلّ شهادت : پنجوین عراق (مریوان) –عملیات والفجر 4 نوع عضويّت و شغل : بسيجي–محصل محلّ دفن : گلزار…

شهید محمدابراهیم نوش ‏آبادى

1391/6/11

شهید محمدابراهیم نوش ‏آبادى

     { نام : محمّدابراهيم      { نام خانوادگى : نوش ‏آبادى      { فرزند : حسين      { تاريخ شهادت : 5/8/1362      { محلّ شهادت : مريوان…

شهید محسن نزادى نوش ‏آبادى

1391/5/21

شهید محسن نزادى نوش ‏آبادى

     {نام : محسن      { نام خانوادگى : نزادى نوش ‏آبادى      { فرزند : غلامحسين      { تاريخ شهادت : 6/8/1362      { محلّ شهادت : مريوان…

شهید حسن نجفى‏ پور آرانى

1391/5/21

شهید حسن نجفى‏ پور آرانى

  نام : حسن   نام خانوادگي : نجفی پورآرانی   فرزند : یحیی تاريخ شهادت : 1362/07/16 تاریخ تولّد : 1342/01/02 محلّ شهادت : مریوان – عملیّات والفجر 4 نوع عضويّت و شغل : سرباز سپاه…

شهید عبداللّه مهمان نواز

1391/5/21

شهید عبداللّه مهمان نواز

     { نام : عبداللّه      { نام خانوادگى : مهمان‏ نواز      { فرزند : نعمت‏ اللّه      { تاريخ شهادت : 27/7/1362      { محلّ شهادت…

شهید اصغر مسجدى نوش ‏آبادى

1391/4/30

شهید اصغر مسجدى نوش ‏آبادى

     {نام : اصغر      { نام خانوادگى : مسجدى نوش ‏آبادى      { فرزند : اسماعيل      { تاريخ شهادت : 14/5/1362      { محلّ شهادت : حاج…

شهید عزت الله مساح نمكى بيدگلى

1391/4/30

شهید عزت الله مساح نمكى بيدگلى

     { نام : عزت ‏اللّه      { نام خانوادگى : مساح نمكى بيدگلى      { فرزند : رحمت‏ اللّه      { تاريخ شهادت : 30/7/1362      { محلّ…

شهید حسین مختص ‏آبادى بيدگلى

1391/4/30

شهید حسین مختص ‏آبادى بيدگلى

  نام : حسین نام خانوادگي : مختص آبادی بیدگلی فرزند : محمد تاریخ تولّد : 1345/01/26 تاريخ شهادت : 1362/07/29 محلّ شهادت : مریوان والفجر 4 نوع عضويّت و شغل : کارگر محلّ دفن : گلزار شهداي…