شهید حسن آقا مطیعی

1391/11/21

شهید حسن آقا مطیعی

نام: حسن آقا نام خانوادگي : مطیعی فرزند : علی تاريخ شهادت : 1360/12/1 محلّ شهادت : تنگه چزابّه –عملیات مولای متّقیان نوع عضويّت و شغل : بسیجی –آزاد  محلّ دفن : گلزار شهداي…

شهید حسن محمّدي منفرد نوش آبادي

1391/11/18

شهید حسن محمّدي منفرد نوش آبادي

نام: حسن نام خانوادگي : محمّدي منفرد نوش آبادي فرزند : عبّاس تاريخ شهادت : 1360/12/17 محلّ شهادت : چزّابه –عملیات مولاي متقيان نوع عضويّت و شغل : بسيجي محلّ دفن : گلزار شهداي…

شهید علی علي آبادي

1391/11/5

شهید علی علي آبادي

نام: علی نام خانوادگي : علي آبادي فرزند : غلامرضا تاريخ شهادت : 1360/12/1 محلّ شهادت : تنگه چزّابه–عمليات مولاي متقيان نوع عضويّت و شغل : بسيجي محلّ دفن : گلزار شهداي امام…

شهید مهدی توکلی بیدگلی

1391/10/21

شهید مهدی توکلی بیدگلی

نام: مهدی نام خانوادگي : توکلی بیدگلی فرزند : احمد تاريخ شهادت : 1360/12/1 محلّ شهادت : چزّابه –عملیات مولای متّقیان نوع عضويّت و شغل : بسيجي –محصل محلّ دفن : گلزار شهداي…

شهید ابراهیم نيكوفرد

1391/6/11

شهید ابراهیم نيكوفرد

  نام : ابراهیم نام خانوادگي : نیکوفرد فرزند : ماشاالله تاریخ تولّد : 1343/03/01 تاريخ شهادت : 1360/12/01 محلّ شهادت : تنگه چزّابه – عملیّات مولای متّقیان نوع عضويّت و شغل : بسیجی…

شهید علی مشرقيان آرانى

1391/5/3

شهید علی مشرقيان آرانى

     { نام : على      { نام خانوادگى : مشرقيان آرانى      { فرزند : محمّدرضا      { تاريخ شهادت : 1/12/1360      { محلّ شهادت : چزابه…

شهید على ‏محمّد (حبيب ‏اللّه) فرهادیان آرانی

1391/4/20

شهید على ‏محمّد (حبيب ‏اللّه) فرهادیان آرانی

     { نام : على ‏محمّد (حبيب ‏اللّه)      { نام خانوادگى : فرهاديان آرانى      { فرزند : حسين      { تاريخ شهادت : 1/12/1360     …

شهید رضا دارچينى آرانى

1390/12/16

شهید رضا دارچينى آرانى

     {نام : رضا      { نام خانوادگى : دارچينى آرانى      { نام پدر : حسين      { تاريخ شهادت : 1/12/1360      { مكان شهادت : چزّابه (تنگه…

شهید علی حاجى ‏زاده بيدگلى

1390/10/27

شهید علی حاجى ‏زاده بيدگلى

     { نام : على      { نام خانوادگى : حاجى ‏زاده بيدگلى      { نام پدر : عبّاس      { تاريخ شهادت : 1/12/1361      { مكان شهادت : تنگه…

شهید محمد آبانی آرانی

1390/8/4

شهید محمد آبانی آرانی

نام : محمّد نام خانوادگي : آبانی آرانی فرزند : حسن تاریخ تولّد : 1342/01/05 تاريخ شهادت : 1360/12/01 محلّ شهادت : عملیات مولای - متقّیان چزّابه نوع عضويّت و شغل : بسیجی – دانشجو  …