شهید علی باغبانی

1390/10/2

شهید علی باغبانی

    نام: على   نام خانوادگى: باغبانى آرانی فرزند: علی اکبر تاريخ شهادت: 1362/01/16 مكان شهادت: جبهه‏ سومار نوع عضويّت و شغل: بسيجى ـ شغل آزاد مكان دفن: گلزار شهداى…