شهید حسین صيّاديان آرانى

1391/3/23

شهید حسین صيّاديان آرانى

  نام : حسین  نام خانوادگي : صیادیان آرانی فرزند : عبّاسقلی تاریخ تولّد : 1337/04/01 تاريخ شهادت : 1365/06/12 محلّ شهادت : پلدختر ( سوانح و حوادث جنگی ) نوع عضويّت و شغل : پاسدار…

شهید آقاعلی اصغری آرانی

1390/10/2

شهید آقاعلی اصغری آرانی

  نام : آقاعلی نام خانوادگي : اصغری آرانی فرزند : عزیزالله تاریخ تولّد : 1342/11/01 تاريخ شهادت : 1367/02/02 محلّ شهادت : سوانح و حوادث منطقه جنگی - سدّ دز اهواز ( آموزش شنا ) نوع عضويّت…

شهید ابوالفضل احمدی محمد آبادی

1390/9/20

شهید ابوالفضل احمدی محمد آبادی

  نام : ابوالفضل   نام خانوادگي : احمدی محمّدآبادی فرزند : یحیی تاریخ تولّد : 1345/01/01 تاريخ شهادت : 1364/06/11 محلّ شهادت : سدّ دز اهواز ( سوانح و حوادث منطقه جنگی ) نوع عضويّت…