شهید حسین صيّاديان آرانى

1391/3/23

شهید حسین صيّاديان آرانى

  نام : حسین  نام خانوادگي : صیادیان آرانی فرزند : عبّاسقلی تاریخ تولّد : 1337/04/01 تاريخ شهادت : 1365/06/12 محلّ شهادت : پلدختر ( سوانح و حوادث جنگی ) نوع عضويّت و شغل : پاسدار…

شهید آقاعلی اصغری آرانی

1390/10/2

شهید آقاعلی اصغری آرانی

  نام : آقاعلی   نام خانوادگي : اصغری آرانی   فرزند : عزیزالله   تاریخ تولّد : 1342/11/01   تاريخ شهادت : 1367/02/02   محلّ شهادت : سوانح و حوادث منطقه جنگی - سدّ دز اهواز…

شهید ابوالفضل احمدی محمد آبادی

1390/9/20

شهید ابوالفضل احمدی محمد آبادی

  نام : ابوالفضل     نام خانوادگي : احمدی محمّدآبادی   فرزند : یحیی   تاریخ تولّد : 1345/01/01   تاريخ شهادت : 1364/06/11   محلّ شهادت : سدّ دز اهواز ( سوانح و حوادث منطقه…