تنها سردار سلیمانی نیست
که جانش را در راه ایران داده،
اگر به تاریخ بنگری، می بینی
که هزاران هزار سرباز
در راه وطن جان خود را فدا کرده اند.
آنها جانشان را نثار ایران و ایرانی کردند
تا دشمن نتواند به آنها دست درازی کند.
یاد سردار سلیمانی برای همیشه
در بین ما ایرانیان زنده خواهد بود.
سالگرد قاسم سلیمانی تسلیت باد

تاریخ ارسال: 1400/10/11
تعداد بازدید: 544
ارسال نظر