1394/5/13

پیکر شهید منوچهر خراط پس از 20 سال شناسایی شد...

انتظار را باید از مادر شهید گمنام پرسید !!! ما چه می دانیم دلتنگی غروب جمعه را پیکر مطهر شهید منوچهر خراط که در عملیات کربلای ۴ به شهادت رسیده بود، پس از ۳۰ سال شناسایی شد.…