1395/7/18

تشعیع جنازه شهید تازه تفحص شده، علیرضا ذراتی

مراسم تشعیع جنازه شهید بزرگوار علیرضا ذراتی از شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز ساعت 4 بعد از ظهر در روستای جوشقان انجام خواهد شد.   شهید علی‌رضا ذراتی، متولد دهم…