هدف از رفتن به جبهه - بخش 2

1391/7/6

هدف از رفتن به جبهه - بخش 2

نیایش با معبود:   فرازي از وصّيت نامه ي شهيد عبّاس آبانی آرانی: خدایا! از تو می خواهم مرا یاری کنی تا به هدف خالص ( جهاد فی سبیل الله ) و رضای تو برسم. خدایا! تو می دانی که…

هدف از رفتن به جبهه -بخش1

1391/6/31

هدف از رفتن به جبهه -بخش1

دلیل این که درسم را ادامه ندادم این بود که فکر می کردم اگر تحصیلاتم را به بهترین وجهی هم به پایان برسانم، بالاخره باید به اسلام خدمت کنم ولی مسئلة جنگ در این زمان، مهمترین…