نیایش و سلام

1391/6/31

نیایش و سلام

فرازي از وصّيت نامه ي شهيد ماشا الله آتشي (ص 78) با درود به رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران و با سلام بر شهيدان انقلاب اسلامي و شهيدان جنگ تحميلي عراق عليه ايران و با درود…