نیایش با معبود - بخش 2

1391/7/6

نیایش با معبود - بخش 2

نیایش با معبود:   فرازي از وصّيت نامه ي شهيد عبّاس آبانی آرانی: خدایا! از تو می خواهم مرا یاری کنی تا به هدف خالص ( جهاد فی سبیل الله ) و رضای تو برسم. خدایا! تو می دانی که…

نیایش با معبود - بخش 1

1391/6/31

نیایش با معبود - بخش 1

خدایـا! تـو را حمـد و ستایش می کنم که ما را در راهی قرار دادی که می توانیم کمی از قدرت اسلام را درک کنیم. خدایا! تو را شکر می کنیم که برای ما امام را عطا کرده ای که از وجود…