نماز در کلام شهیدان

1391/6/31

نماز در کلام شهیدان

نماز را با حضور قلب و به خاطر خدا بخوانید وروزه بگیرید و خمس و زکات بدهید و یاد خدا را از یاد نبرید، زیرا که همه محتاج و نیازمند او هستیم و اوست بی نیاز و در راه خدا از هیچ…