حالات ملکوتی و عرفانی

1391/6/31

حالات ملکوتی و عرفانی

شاید شیرین ترین لحظات زندگی حالا است. روح، خود را برای پرواز به سوی ملکوت اعلا مهیّا می سازد. جسم برای غلتیدن در خونم آماده و زبانم برای گفتن آخرین کلام ها و بیان شهادتین…