جنگ و جهاد و جبهه در دید شهدا

1391/6/31

جنگ و جهاد و جبهه در دید شهدا

اکنون که به فرمان فرمانده ی کلّ قوا، خمینی کبیر، عازم جبهه ها می باشم، اعتقاد دارم که جنگی را که دشمن متجاوز بر ما تحمیل کرده است، جنگی است الهی که به خاطر دفاع از اسلام…