توصیه به فرزندان و همسران شهدا

1391/6/31

توصیه به فرزندان و همسران شهدا

و تو ای فرزند عزیزم! نمی دانم درباره تو چه بگویم زیرا هر چه بگویم کم گفته ام. زمانی که به دنیا آمدی، من در شهر و خانه نبودم و مدّتی هم که با تو بودم، خیلی کوتاه بود و نتوانستم…