توصیه به دوستان

1391/6/31

توصیه به دوستان

دوستان! تا جنگ علیه ایران ادامه دارد، جبهه را خالی نگذارید و امام عزیز و دلسوز، این حامی مستضعفان جهان، را تنها نگذارید... شهيد عبّاس آبانی آرانی   ***   دوستان عزیز!…