پیام شهدا به رزمندگان اسلام

1391/6/31

پیام شهدا به رزمندگان اسلام

برادران عزیز بسیجی و سپاهی، شما معلمان این مردم هستید شما باید الگو باشید حرکت شما باید درس اخلاق برای مردم باشد باید طوری صحبت کنید باید طوری راه بروید که مردم را به…