پیام خون شهدا

1391/6/31

پیام خون شهدا

ما پیرو حسین(علیه السلام) هستیم و مرگ خونین را بر زندگی ذلّت بار با یزیدیان ترجیح می دهیم. شهيد محمّد تقی احسن زاده   ***