توصیه به جوانان و نوجوانان

1391/6/31

توصیه به جوانان و نوجوانان

به جوانان و نوجوانان وصیّت می کنم که از شهادت نهراسید که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است و تو ای جوان بکوش که از اسارت دنیا برهی و آن گاه پاسدار قرآن و یاور اسلام باش. شهيد…